Registrering som undertransportør

Vi vil i løpet av 2018 ha behov for totalt over 100, kanskje nærmere 120 biler.

Erfaringen tilsier at det blir tildels mye papirarbeid i periodene hvor det økes på med biler. Vi vil derfor allerede nå begynne registreringen av underentreprenører, slik at det "bare" er å ringe når behovet melder seg.

Bare for disse to entreprenørene vil det være et bilbehov på ca 100 biler på det mest hektiske. I tillegg har vi stort sett alt fra 20-40 biler i annet arbeid.

Grunnen til at vi trenger mye bil de neste årene er to store avtaler vi har gjort med Veidekke Industri og Veidekke Entreprenør.

Med Veidekke Industri har vi en avtale med i perioden 01.01.17 t.o.m 31.12.19 (+ opsjon) på all asfalttransport for avd Hamar. I praksis hele Hedmark og mobile verk i Oppland.

For noen uker siden fikk vi en avtale med Veidekke Entreprenør om å være deres transportør på E6 prosjektet Arnkvern - Moelv.

Pr april -18 vil vi ha 26 egen eide biler. Dvs at vi trenger mange undertransportører (:O).

I hovedtrekk vil en avtale mellom oss og dere være slik at dere stiller med antall bil vi blir enige om og at vi har råderetten i perioden vi blir enig om. Det kan være at vi må sjonglere litt mellom anlegg for å ha bilen mest mulig i drift.

Dere vil ikke binde opp noen biler mot oss om vi ikke har noe å gjøre til den og vi vil ikke hindre dere i å ta oppdrag for andre ved tegning av avtale.

Ved registrering vil det være svært sannsynlig at vi kommer til å benytte oss av deres tjenester i nærmeste fremtid, uten at vi kan love noe på nåværende tidspunkt. Vi vet bare at vi i løpet av de neste månedene skal ha ut mye bil.

Behovet fra hovedentreprenør meldes inn kun få dager i forveien, så det kan komme brått på :).

For å kunne ta i bruk deres tjenester trenger vi endel papirer.

Kopi av følgende kurs dokumentasjon.

Arbeidsvarslingkurs 1 - (Arbeidsvarlingskurs kan tas hos flere forskjellige tilbydere)

Veidekkes HMS kurs - Veidekkes kurs er online og kan tas når som helst.

http://veidekke.no/om-oss/sikkerhetskurs/article82...

Asfalt transport = Veidekke Industri

Masse transport = Veidekke Entreprenør

Begge må tas om det skal transporteres begge deler.

Hvert kurs tar ca 45 min.

Lagre diplom etter endt kurs, og send via linken under.

All dokumentasjon som timer, lastelister o.l må leveres elektronisk gjennom vårt system.

Vi sørger for kursing i systemet, men dere må stille med nettbrett e.l.

Smart telefon kan benyttes, men nettbrett er å anbefale.

Vi har også krav fra enkelte kunder at alle underleverandører må være registrert i StartBank.

Les mer på www.startbank.no.

Biler må ha følgende:

Ryggekamera

Blitsere foran og bak

Walkie Talkie med "vår" og Veidekkes kanal

Ta kontakt om dere har spørsmål:

Stian Lunn - stian@lunn.no - 970 70 045

Faktura betingelser

Avtale betingelser

Henvendelser angående skjemaet under

Per Arne Lunn - 970 70 005

Spørsmål rundt transport og biler

Knut Thomas Granerud - knut.thomas@lunn.no - 952 69 732

og

Lasse S. Torgersen - lasse@lunn.no - 473 75 142

Dokumentasjon på sjåfører o.l.

Opplæring i lasteliste/timeliste system

NB!

Send oss en epost på br@lunn.no når du har registrert deg. Slik at vi kan bekrefte at alt har kommet frem.

Registering