Vi er et transport og maskinentreprenørfirma på Lillehammer

Selskapet startet opp i 1996 (stiftet i 1995).
I den spee begynnelse var det en gravemaskin og en lastebil.
I dag har vi ca. tjue lastebiler og to gravemaskiner. (5 biler i bestilling pr november -17. Etter planen leveres de mars/april -18)
Vi er totalt 20 fast ansatte, men gjennom sommeren og høsten har vi flere midlertig ansatte i tillegg til at vi leier inn noen.
Totalt er vi ca. 30 mann på det mest hektiske.
I 2014 omsatte vi for ca 30 millioner, i 2015 - 54 mill, 2016 - 44 millioner, og 45 millioner i 2017.

I 2018 ser vi for oss en omsetningsøkning på 60-70%.

På det meste har vi hatt over 60 lastebiler i sving både i 2015, 2016 og 2017. I 2018 forventer vi over 100 biler!!
Vi samarbeider pr idag med Veidekke Industrier AS, Veidekke Entreprenør AS, AF gruppen/JR, Isachsen Gruppen, Lemminkäinen, Litra, Asfalt remix, PEAB og flere mindre aktører.

Høsten 2016 signerte vi en 3 års avtale (+ opsjon) med Veidekke Industrier AS om transport tjenester fra Deres asfaltfabrikk på Sørli og ev mobile fabrikker hvor distrikt Hedmark er involvert. (Hedmark og Oppland). Avtalen gjelder fra mai -17.
Det er vanskelig å verdsette en slik avtale, men den kan være verdt 50-75 millioner.
Avtalen er pr idag selskapets største enkelt avtale vi noen gang har signert, og vi gleder oss å ta fatt på asfaltsesongen.

Høsten 2017 inngikk vi en avtale med Veidekke Entreprenør AS, som gjør oss til hovedtransportør for masse på E6 utbyggingen Arnkvert - Moelv. Dvs at vi har et stort bilbehov de neste tre årene. Vi kommer ikke til øke nevneverdig i egeneide biler, så vi blir avhengig av å leie inn mange biler i perioden.


Vi er lokalisert på Lillehammer, men tar oppdrag over hele det sentral østlandet.

Vi tar på oss all slag oppdrag innen massetransport, og enkle gravejobber, som tomter o.l.