Vi er et transport og maskinentreprenørfirma på Lillehammer.
Selskapet startet opp i 1996 (stiftet i 1995).
I den spee begynnelse var det en gravemaskin og en lastebil.
I dag har vi ca. tjue lastebiler og to gravemaskiner. (5 biler i bestilling pr november -17. Etter planen leveres de mars/april -18)
Vi er totalt 20 fast ansatte, men gjennom sommeren og høsten har vi flere midlertig ansatte i tillegg til at vi leier inn noen.
Totalt er vi ca. 30 mann på det mest hektiske.
I 2014 omsatte vi for ca 30 millioner, i 2015 - 54 mill, 2016 - 44 millioner, og vil i 2017 havne på ca 45 millioner.
I 2018 ser vi for oss en omsetningsøkning på 40-50% om alt går etter planen.

På det meste har vi hatt over 60 lastebiler i sving både i 2015, 2016 og 2017. I 2018 forventer vi over 100 biler!!
Vi samarbeider pr idag med Veidekke Industrier AS, Veidekke Entreprenør AS, AF gruppen/JR, Isachsen Gruppen, Lemminkäinen, Litra, Asfalt remix, PEAB og flere mindre aktører.

Høsten 2016 signerte vi en 3 års avtale (+ opsjon) med Veidekke Industrier AS om transport tjenester fra Deres asfaltfabrikk på Sørli og ev mobilefabrikker hvor distrikt Hedmark er involvert. (Hedmark og Oppland). Avtalen gjelder fra mai -17.
Det er vanskelig å verdsette en slik avtale, men den kan være verdt 50-75 millioner.
Avtalen er pr idag selskapets største enkelt avtale vi noen gang har signert, og vi gleder oss å ta fatt på asfaltsesongen.

Høsten 2017 inngikk vi en avtale med Veidekke Entreprenør AS, som gjør oss til hovedtransportør for masse på E6 utbyggingen Arnkvert - Moelv. Dvs at vi har et stort bilbehov de neste tre årene. Vi kommer ikke til øke nevneverdig i egeneide biler, så vi blir avhengig av å leie inn mange biler i perioden.

Vi er lokalisert på Lillehammer, men tar oppdrag over hele det sentral østlandet.

Vi tar på oss all slag oppdrag innen massetransport, og enkle gravejobber, som tomter o.l.
De siste årene har vi anskaffet endel spesial utstyr for transport av asfalt.